Sugerencias, consultas, quejas

Existe un Servizo Registral de Atención aos Consumindores e Usuarios, que ofrece a posibilidade de que os usuarios dos Registros de Galicia poidan suscitar tanto consultas, como dúbidas, suxestións e queixas, que teñan respecto do funcionamento dos Registros de Galicia.
Devanditas consultas, dúbidas, suxestións ou queixas, poderán formulalas por escrito e envialas á seguinte dirección:

"Decanato do Colexio de Registradores de Galicia
C/ A Muiña. 1B - Baixo
C.P:15703 San Lázaro
Santiago de Compostela - A Coruña"sitemap