¿Quienes Somos?
Organigrama
Solicitudes
Localizador
Preguntas Frecuentes
Localizador de Rexistros
Instancias
Preguntas Frecuentes
Localizador de Rexistros
Instancias
R. Bens Mobles
Actividades
Academia
Registrales
Organismos Institucionales
Ministerios
Jurídicos
Buscadores
Xestorías
Decanato de Galicia

Decanato de Galicia

Decanato dos Registradores da Propiedade de Galicia
C/ A Muiña. 1B, Baixo
CP:15703. San Lázaro
Santiago de Compostela
Teléfono: 981 563 688
Fax: 981 564 121
decanato.galicia@registradores.org


Para comunicar calquera fallo ou suxestión sobre a web: decanato.territorialgalicia@registradores.org


 

sitemap