Decanatos
Enlaces de interés
Organismos galegos
Organismos españois
Xurisprudencia, Lexislación
Editoriais
Xurídicos
Xerais
Organismos galegos

Organismos Gallegos

Xunta de Galicia
DOGA
Augas de Galicia
Axencia Galega de Desenvolvemento Rural - AGADER
Centro de Competencias en Correo Electrónico
Centro Galego de Arte Contemporanea AGAC
Centro informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financieira e Contable CIXTEC
Consello Consultivo de Galicia
Consello Económico e Social, CES - Galicia
Escola Galega de Administración Pública
Fundación Galicia Europa
Instituto Galego de Vivenda e Solo - IGVS
Instituto Galego de Consumo - IGC
Instituto Galego de Estadística - IGE
Instituto Galego de Promoción Económica - IGAPE
Portos de Galicia
Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia


Universidades Gallegas

Universidade de Vigo
Universidade de Santiago de CompostelaUniversidade de A Coruña.


sitemap