¿Que é?
Inscripción
Liquidación
Nota Simple
Titularidad
Dereitos do usuario
Inscripción

Inscripción

Como regra xeral o documento debe presentarse no Rexistro da Propiedade onde radique a leira. Con todo, para gañar datas e antes da súa entrega material, pódense presentar por medio de fax nos seguintes casos:

1º.- Cando o documento se outorgue nun término municipal no que non radique a leira, pódese acudir ao Rexistro da Propiedade da localidade e facer a presentación a través del, onde, ademais, informaranlle dos pasos a seguir.

2º.- Os Notarios, a petición de parte, poden presentar as escrituras por eles autorizadas en calquera Rexistro de España por medio de telefax.

3º.- Os órganos xudiciais poderán, igualmente, remitir aos Registros da Propiedade por fax as resolucións xudiciais susceptibles de causar un asunto.

Así mesmo, pódese presentar por correo.

Para poder inscribir o documento presentado é necesario que se cumpran os requisitos fiscais.

sitemap