¿Que é?
Inscripción
Liquidación
Nota Simple
Titularidad
Dereitos do usuario
Nota Simple

Nota Simple

A nota simple proporciona información breve e concisa, en soporte papel, sobre a situación xurídica dunha leira (breve descrición, propietario e cargas, se as houbese).
Pode obterse, se coñece todos os datos registrales da leira, mediante solicitude dirixida, por calquera medio, ao Rexistro da Propiedade correspondente ou a través de calquera outro Rexistro, onde atopará axuda para cumplimentar a solicitude.
En todo caso, tamén pode obter a nota informativa por correo electrónico a través desta páxina web, utilizando o enlace situado a continuación.

¿Desexa solicitar información registral?
Pulse aquí

sitemap